चौंरीदेउराली गाउँपालिका भित्र रहेका कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न घरपरिवार नामवली हरुको विवरण

चौंरीदेउराली गाउँपालिका भित्र रहेका कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको विवरण ।

कोविड -१९ अतिविपन्न घरपरिवार नामवली

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.