निष्कृय सहकारीलाई मण्डनदेउपुरको ताकेता

मण्डनदेउपुर । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका निष्कृय सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गराउन प्रक्रिया थालेको छ । निष्कृय ७३ वटा सहकारी संस्थाका नाममा नगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्न बनेको ऐन, २०७४ बमोजिम हालसम्म लेखा परिक्षण र साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको प्रतिवेदन र प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमका अन्य विवरण तथा कागजातहरु तोकिएको समय भित्र पेश नगरेको र नियमित कार्यालय सञ्चालन समेत नगरेको पाइएपछि ताकेता गरेको हो ।

यसअघि नगरपालिकाले उपप्रमुख विष्णुमणि नेपालको संयोजत्वकमा नगरभित्रका सहकारीहरुको अवस्था अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन समेत नगरप्रमुख टोक बहादुर वाईबालाई बुझाइ सकेको छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा निष्कृय रहेका सहकारीका लागि ३५ दिने सूचना जारी गरिएको हो ।

नगरपालिकाले वडा नं. १ मा ५ वटा, वडा नं. २ मा ५, वडा नं. ३ मा ५ वटा, वडा नं. ४ मा ४ वटा, वडा नं. ५ मा ७ वटा, वडा नं. ६ मा १३ वटा सहकारी निष्कृय रहेको जनाएको छ । त्यसै गरी वडा नं.७ मा ९ वटा, वडा नं. ८ मा ६ वटा, वडा नं. ९ मा १ वटा, वडा नं. १० मा ७ वटा, वडा नं. ११ मा ५ र वडा नं. १२ मा ५ वटा सहकारी संस्था निष्कृय रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.