अन्तर्वार्ता

बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका लागि प्राविधिक शिक्षा आवश्यक छ: कृष्ण प्रसाद सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

काभ्रेमा प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने उद्देश्यले २०६३ सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालयको स्थापना भएको हो । CTEVT बाट सम्बन्धन प्राप्त प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालय बनेपाले स्थापना कालको १६ औँ...