समाज

साँगामा शेयर बजार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम

साँगा । नेपाल प्रहरी स्कूल, साँगामा शेयर मार्केट सम्बन्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । तालिम इन्टर्याक्ट क्लब अफ भक्तपुर एण्ड काभ्रे भ्याली र इन्टर्याक्ट क्लब अफ नेपाल पुलिस...