काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा बिभाग प्रमुखमा गोबिन्द प्रसाद शर्मा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले शिक्षा बिभागको बिभागीय प्रमुख (शिक्षा अधिकारी) मा शिक्षा बिज्ञ गोबिन्द प्रसाद शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ। काठमाडौं महानगर पालिका शिक्षा बिभागमा रिक्त रहेको बिभागगीय प्रमुखमा आजै शर्मालाई नियुक्त गरी हाजिर हुनुभएको हो। शिक्षा मन्त्रालय , शिक्षा बिभाग, चिकित्सक शिक्षा आयोग, कागेश्वरी मनोहरा नगर पालिकामा शिक्षा महाशाखा...