पाँचखाल

सहज एवं वैज्ञानिक कृषि कर्मको लागि ड्रोनको परीक्षण

पाँचखाल । पाँचखालमा कृषि कर्म सहज एवं वैज्ञानिक बनाउनका लागि ड्रोनको परीक्षण गरिएको छ । पाँचखाल नगरपालिकासँग समन्वय गरी मुक्ती कृषि कम्पनीले पाँचखालको फाँटमा ड्रोनवाट औषधी, निमजन्य विषाधी, मल लगायत घुनलशिल पदार्थ छर्ने परीक्षण गरिएको हो । १६ लिटर क्षमताको ड्रोनले एक पटकमा १६ रोपनी जग्गामा विषाधि छर्ने मुक्ती...