मण्डनदेउपुर नगरपालिका

निष्कृय सहकारीलाई मण्डनदेउपुरको ताकेता

मण्डनदेउपुर । मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका निष्कृय सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गराउन प्रक्रिया थालेको छ । निष्कृय ७३ वटा सहकारी संस्थाका नाममा नगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई व्यवस्थित सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्न बनेको ऐन, २०७४ बमोजिम हालसम्म लेखा परिक्षण र...