बनेपा नगरपालिकाद्वारा सहकारी सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई संवेदनशील बन्न आग्रह

बनेपा । बनेपा नगरपालिकाले सहकारीबाट कर्जा लिइ चुक्ता नगरेका संस्थाका सम्बन्धित सदस्यहरुले सयममानै कर्जा चुक्ता गरिदिनुहुन र वचतकर्ताहरुको वचत रकमको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुका पदाधिकारीहरु पनि संवेदनशिल भई दिनुहुन अनुरोध गरेको छ ।

 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद हुमेगाईले साउन ७ गते एक सूचना जारी गर्दै सहकारी क्षेत्र सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई सम्बेदनशील हुन आग्रह गरेका हुन् ।

 

वचतकर्ताहरुको वचत रकमको सुरक्षाको लागि जिम्मेवार पक्षहरुबाट लापरवाही गरेको पाईएमा बनेपा नगरपालिकाको वाह्रौ नगरसभाबाट भएको निर्णय अनुसार जायजेथा रोक्का गर्ने लगायतका कारबाही प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्ने जनाइएको छ ।

 

 

प्रस्तुत छ बनेपा नगरपालिकाद्वारा जारी सूचना  

 

यस बनेपा नगरपालिकाको नियमन क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरुबाट कर्जा लिई संस्थाले ताकेता गर्दा पनि नियमानुसार कर्जा चुक्ता नगरेका संस्थाका सम्बन्धित सदस्यहरुले सयममानै कर्जा चुक्ता गरिदिनुहुन र वचतकर्ताहरुको वचत रकमको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरुका पदाधिकारीहरु पनि संवेदनशिल भई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । 

 

वचतकर्ताहरुको वचत रकमको सुरक्षाको लागि जिम्मेवार पक्षहरुबाट लापरवाही गरेको पाईएमा बनेपा नगरपालिकाको वाह्रौ नगरसभाबाट भएको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सहकारी संस्थाले पटक पटक तोकेता गर्दा पनि ऋण नतिर्ने सम्वन्धित ऋणीहरुको हकमा सम्वन्धित सहकारी संस्थाले अनुरोध गरेमा र सहकारी संस्थाका पदाधिकारीको हकमा यस कार्यालयले त्यस्तो अवस्था पाएमा निजहरुको र निजहरुको एकाघरका व्यक्तिहरुको नाममा रहेको जायजेथा रोक्का राख्न तथा स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक निकायबाट निजहरुलाई उपलब्ध गराईएका सेवा सुविधाहरु स्थगन गर्न एवं नियमानुसार अन्य कारवाही प्रक्रिया अघि वढाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई अनुरोध गरिने व्यहोरा सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.